XML Výkazy pro přísp. org. + instalace a zaškolení

XML Výkazy pro přísp. org. + instalace a zaškolení

Součástí je i instalace programu a jeho zaškolení.
Umožní připravit formuláře v požadované XML struktuře. Vybrané z nich je možné vyexportovat přímo z programu Money S3 a provést jejich import do aplikace „XML výkazy S3“, ostatní je možné v této aplikaci nově vytvořit, editovat a odeslat do CSÚIS. Odeslání můžete provést bez obálky (pouze výkaz), s obálkou MFČR nebo s obálkou GXML. Licence je pro jeden počítač.

Modul plně dostačuje pro splnění legislativních nároků na příspěvkové organizace a samosprávní celky České republiky podle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb., která vešla v platnost 1. ledna 2010 a zásadním způsobem mění účetnictví a výkaznictví těchto účetních jednotek.Ceny bez DPHCenová rekapitulace

Základní cena: 3.990
Počet kusů:
Celková cena za počet kusů: 3.990

XML výkazy S3 podporuje editaci, tisk a export následujících účetních výkazů:

  • Příloha č. 1 – Rozvaha pro příspěvkové organizace,
  • Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty pro příspěvkové organizace,
  • Příloha č. 3 a 4 – Přehled o peněžních tocích a změnách vlastního kapitálu,
  • Příloha č. 5 – Příloha pro příspěvkové organizace zřizované.
  • Informace o schválení / neschválení účetní závěrky

Upozornění: XML Výkazy neobsahují výkaz PAP – pomocný analytický přehled.

Export výkazu pro CSÚIS provedete s pomocí volby Soubor / Export dat pro CSÚIS. Exportovat můžete bez obálky (pouze výkaz), s obálkou MF ČR nebo s obálkou GXML. Volba „bez obálky“ je určena pro účetní jednotky, které nemají vlastní zodpovědné osoby a posílají účetní výkazy na krajský úřad vyžadující částky v tisících Kč. Obálka MF ČR je určena pro účetní jednotky, které mají vlastní zodpovědnou osobu a posílají účetní výkazy buď přímo na MF ČR nebo na krajský úřad, které vyžaduje částky v tisících Kč. Obálka GXML je určena pro účetní jednotky, které budou výkazy posílat na krajské úřady vyžadující částky v Kč. Konkrétní variantu exportu si ověřte na krajském úřadě.

Podívejte se na reference pokladních systémů v našem Seznamu referencí. Seznam můžete třídit podle krajů nebo branží a najít si firmy s podobným zaměřením. U všech společností najdete referenční list, u některých i podrobné případové studie.

Diskuze k produktu

U zboží prozatím neprobíhá žádná diskuze. Buďte první kdo se zapojí.

Přidat nový příspěvek

  

Hodnota zboží v košíku: 0,00 Kč     zobrazit košík   objednat

SHOP.MONEY.CZ

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx